Tamilnadu Corporation Mayors

Tamilnadu Corporation Mayors

Get Information about Tamilnadu Corporation Mayors. We have updated the details of tamilnadu corporation mayors city wise.

 • Chennai – Saidai Duraisamy
 • Madurai – V.V.Rajan Chellappa
 • Trichy – M.S.R. Jaya
 • Coimbatore – S.M.Velusamy
 • Tirunelveli - vijila sathyanand
 • Salem – S. Soundappan
 • Erode – Mallika Paramasivam
 • Tiruppur - A. Visalakshi
 • Thoothukudi - L. Sasikala Pushpa
 • Vellore - P. Karthiyayini

Chennai Mayors
List of chennai mayors from the year 1933 to present year.

 • Raja Sir Muthiah Chettiar 1933
 • W. W. Ladden 1933 – 1934
 • M. A. Muthiah Chettiar 1934 – 1935
 • Abdul Hameed Khan 1935 – 1936
 • K. Sriramulu Naidu 1936 – 1937
 • J. Shivashanmugam Pillai 1937 – 1938
 • K. Venkataswamy Naidu 1938 – 1939
 • S. Satyamurti 1939 – 1940
 • C. Basudev 1940 – 1941
 • G. Janakiram Chetty 1941
 • V. Chakkarai Chettiar 1941 – 1942
 • C. Tadulinga Mudailar 1942 – 1943
 • Syed Niamathullah 1943 – 1944
 • N. Radhakrishnan Pillai 1944 – 1945
 • N. Sivaraj 1945 – 1946
 • T. Sundara Rao Naidu 1946 – 1947
 • U. Krishna Rao 1947 – 1948
 • S Ramasamy Naidu 1948 – 1949
 • P. V. Cherian 1949 – 1950
 • R. Ramanathan Chettiar 1950 – 1951
 • C. H. Sibghatullah 1951 – 1952
 • T. Chengalvorayan 1952 – 1953
 • P Parameswaran 1953
 • R Munuswamy Pillai 1954
 • M.A. Chidambaram Chettiar 1954
 • V. R. Ramanathan Iyer 1955 – 1956
 • K. N. Srinivasan 1956 – 1957
 • Tara Cherian 1957 – 1958
 • K. Kamalakannan 1958 – 1959
 • A.P. Arasu 1959
 • M. S. Abdul Khader 1959 – 1960
 • V. Munuswamy 1960 – 1961
 • G kuselar 1961 – 1963
 • R. Sivasankar Mehta 1963 – 1964
 • S. Krishnamurthy 1964
 • C. Chitti Babu 1964 – 1965
 • M. Minor Mosses 1965 – 1966
 • Era Sambandham 1966 – 1967
 • Habibullah Baig 1967 – 1968
 • Velur D. Narayanan 1968 – 1969
 • V. Balasundaram 1969 – 1970
 • S. A. Ganesan 1970 – 1971
 • Kamakshi Jayaraman 1971 – 1972
 • R. Arumugam 1972 – 1973
 • Corporation Suspended (1973 – 1995)
 • M.K. Stalin (1996 – 2002)
 • M. Subramaniam (2002 – 2011)
 • Saidai SA. Duraisamy (2011 – present)